Götlunda buss AB > Tjänster

Tjänster

Skolskjutsar


 

Beställningstrafik


   

   

Vi har mångårig erfarenhet av skolskjusar med de speciella krav detta medför.

 

Vi kör gärna på uppdrag av er. Bekvämt från dörr till dörr med moderna fordon och erfarna chaufförer bakom rattarna. Vi har många återkommande uppdrag från t ex idrottsföreningar, företag och andra grupper.

 

Uppdragsarrangemang


 

Egna resor samt resebyrå


        

        
Vi åtar oss gärna att ordna hela er resa med allt vad det kan innebära som t ex hotell och biljett- bokningar. Vi kan även komma med förslag och idéer på arrangemang.

.

 

Vi erbjuder egna resepaket av olika slag. Många resor är återkommande vilket medför stor erfarenhet och kunskap om resmålen och hotellen. Se under Resor vad vi erbjuder för tillfället